Tarieven

Omdat er per weekend vijf kinderen kunnen komen logeren, is er beperkt plaats. Als er een plek vrij komt, is het belangrijk dat de nieuwe loge aansluiting vindt bij de groep en de werkwijze van Mike en Maria.

  • Weekend € 450,-
  • Dag € 150.-

Het persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. U kiest zelf uw hulpverleners en begeleiders uit. Of u huurt een organisatie in, die in uw opdracht gaat werken. Met hen maakt u afspraken over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop de hulp voor u werkt en de vergoeding die u daarvoor uit het PGB betaalt. Op die manier houdt u zelf de regie over de hulp. Daarmee houdt u ook de touwtjes van uw eigen leven zelf in handen.

Als u een PGB aan wilt vragen en u zou daar graag ondersteuning bij hebben dan kunt u terecht bij Stichting MEE of de belangenver. Voor budgethouders Per Saldo.